Σύνδεση

Συνδεδεμένος ΧρήστηςOnline Χρήστες

Έχουμε 2 επισκέπτες συνδεδεμένους

help1

Αρχική

Πρόγραμμα για τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας στην Ελλάδα

 

Η πράξη αφορά στην συνεργασία της Ελληνικής πλευράς, μέσω της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, με διεθνείς φορείς (ΠΟΥ, CDC), προκειμένου να καταστεί εφικτή η:

 

  • οργάνωση και υλοποίηση από κοινού αξιολόγησης/εκτίμησης της δυνατότητας της χώρας να αναπτύξει, εφαρμόσει και επιβάλει αποτελεσματικές πολιτικές και δράσεις ελέγχου της καπνιστικής συνήθειας
  • ανάπτυξη μεθοδολογίας και εργαλείων που θα αξιοποιούνται για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της απόδοσης των εθνικών πολιτικών και δράσεων ελέγχου της καπνιστικής συνήθειας.

 

Σκοπός της πράξης, είναι μέσα απο τη χρήση εμπεριστατωμένης και διεθνώς αποδεκτής μεθοδολογίας και εργαλείων ελέγχου και αξιολόγησης της καπνιστικής συνήθειας, να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της εθνικής ικανότητας στη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών και δράσεων για τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας, παραθέτωντας προτάσεις βελτίωσης των ήδη υφισταμένων πολιτικών και δράσεων, αλλά και αναπτύσσοντας εργαλεία για τη συνεχή παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση των όποιων μελλοντικών.

 

 

Αυτός ο ιστότοπος έχει παραχθεί για τις ανάγκες του έργου "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ" και αντιπροσωπεύει τις απόψεις των συντακτών του. Οι απόψεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ή εγκριθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την Ειδική Υπηρεσία του τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως θέσεις του Υπουργείο ή τις Επιτροπής. Η Ειδική Υπηρεσία δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον παρόν ιστότοπο, ούτε αποδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών.  

| + - | RTL - LTR